Home

Główne tematy badań:

 • Badania spektroskopowe i potencjometryczne układów bionieorganicznych
 • Określenie sposobu wiązania jonów metali przez związki aktywne biologicznie (np. pochodne aminokwasów, peptydów, kwasów nukleinowych), będące nowymi obiecującymi czynnikami chelatowymi
 • Badanie rodzajów kompleksów tworzonych przez badane ligandy z jonami Cu(II) i Ni(II)
 • Wpływ jonów metali na biochemię nukleotydów
 • Rola atomu siarki w układach biologicznych
 • Polimorfizm, amorfizm i pseudopolimorfizm substancji leczniczych
 • Równowagi fazowe w układach skondensowanych. Konstrukcja diagramów fazowych i opis termodynamiczny
 • Analiza termiczna: przemiany fazowe zachodzące we wstępnym etapie formowania postaci leku, badania interakcji substancji leczniczych, badania stałych i ciekłych układów dyspersyjnych (rozproszeń) o wysokiej biodostępności substancji leczniczych
 

Działaność dydaktyczna

 • Chemia ogólna i nieorganiczna I rok Farmacja
 • Chemia ogólna i nieorganiczna I rok Analityka Medyczna
 • Podstawy obliczeń chemicznych I rok Analityka Medyczna
 

Pracownicy naukowi

 

Sekretariat

 • mgr Monika Liebenthal

 

Pracownicy techniczni

 • Mirosław Doroszewski, starszy mistrz
 • Wojciech Michałowski, starszy mistrz
 • Małgorzata Hołub, samodzielny technik