Home
Logo
 
Uniwersytet Medyczny Wrocław Wydział Farmaceutyczny
KATEDRA i ZAKŁAD CHEMII NIEORGANICZNEJ
ul. Borowska 211A 50-556 Wrocław
wf-8 umed.wroc.pl
+48 71 784-03-30
fax: +48 71 784-03-36

Główne tematy badań:

 • Badania spektroskopowe i potencjometryczne układów bionieorganicznych
 • Określenie sposobu wiązania jonów metali przez związki aktywne biologicznie (np. pochodne aminokwasów, peptydów, kwasów nukleinowych), będące nowymi obiecującymi czynnikami chelatowymi
 • Badanie rodzajów kompleksów tworzonych przez badane ligandy z jonami Cu(II) i Ni(II)
 • Wpływ jonów metali na biochemię nukleotydów
 • Rola atomu siarki w układach biologicznych
 • Polimorfizm, amorfizm i pseudopolimorfizm substancji leczniczych
 • Równowagi fazowe w układach skondensowanych. Konstrukcja diagramów fazowych i opis termodynamiczny
 • Analiza termiczna: przemiany fazowe zachodzące we wstępnym etapie formowania postaci leku, badania interakcji substancji leczniczych, badania stałych i ciekłych układów dyspersyjnych (rozproszeń) o wysokiej biodostępności substancji leczniczych
 

Działaność dydaktyczna

 • Chemia ogólna i nieorganiczna I rok Farmacja
 • Chemia ogólna i nieorganiczna I rok Analityka Medyczna
 • Podstawy obliczeń chemicznych I rok Analityka Medyczna
 

Pracownicy naukowi

 • dr hab. Brasuń Justyna - Kierownik Katedry
 • dr Żaneta Czyżnikowska - adiunkt, adiunkt dydaktyczny
 • mgr Hanna Czapor Irzabek - asystent
 • dr Joanna Gałęzowska - adiunkt
 • dr Olimpia Gładysz - adiunkt
 • dr inż. Agata Górniak - adiunkt
 • dr Anna Janicka-Kłos - adiunkt
 • mgr Aleksandra Kotynia - asystent
 • dr Edwrad Krzyżak - adiunkt
 • mgr Aleksandra Marciniak - doktorantka
 • dr Agnieszka Matera-Witkiewicz - adiunkt
 • dr Stanisława Plińska - adiunkt